Charakterystyka BIK – przetwarzanie i udostępnianie informacji kredytowych

BIK to instytucja, która ma na celu gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych kredytowych. Są to informacje dotyczące historii kredytowej poszczególnych klientów i usługobiorców banków, kas oszczędnościowych, a także firm pożyczkowych.  Z informacji zawartych w Biurze Informacji Kredytowej mogą korzystać wszystkie instytucje udzielające kredytów i pożyczek oraz sami klienci.

Co BIK przetwarza i dlaczego to robi?

BIK przetwarza informacje dotyczące klientów banku i firm pożyczkowych dotyczące spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obowiązki Biura Informacji Kredytowej wynikają wprost z ustawy o prawie bankowym, a najprecyzyjniej mówiąc, artykułu 107 niniejszego aktu prawnego. Zbieranie rzetelnych informacji przez BIK jest wymuszone kwestiami bezpieczeństwa sektora finansowego i ochrony obrotu pieniężnego. Dzięki danym zgromadzonym przez BIK możliwe jest szybkie i dokładne sprawdzenie sytuacji kredytobiorcy, który stara się o dodatkowy zastrzyk pieniężny.

Jeżeli nie posiadamy odpowiedniej historii kredytowej nie otrzymamy kredytu w banku. W takiej sytuacji można skorzystać z oferty parabanków, np. chwilówek na dowód.

Konkretne przykłady przetwarzanych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej, ma dostęp do informacji dotyczących przede wszystkim danych osobowe klientów banków oraz szczegółowe dane dotyczące pobranych pożyczek, kredytów i ewentualnych zaległości bankowych tychże konsumentów. Wśród danych szczegółowych znajdują się takie dane, jak:

  • daty udzielenia kredytów,
  • konkretny rodzaj przyznanego kredytu,
  • wysokość kredytu,
  • ilość rat,
  • wysokość poszczególnych rat,
  • waluta, w której przyznano kredyt,
  • terminy spłaty poszczególnych rat.

Sprawdź również jakie są różnice między bankiem a parabankiem.

Dlaczego gromadzenie danych w BIK jest takie istotne

Gromadzenie o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorstw danych przez BIK ma bardzo istotne znaczenie. Dzięki nim możliwa jest kontrola zadłużenia, nie tylko klientów indywidualnych ale również dużych firm i spółek.

Banki sprawdzając wiarygodność finansową klienta chronią swoje interesy. Klienci, którzy nie spłacają swoich zadłużeń mogą stanowić duże zagrożenie dla tych instytucji. Warto pamiętać, że brak stabilności instytucji bankowych ma również na stabilność gospodarki Państwa oraz finanse Skarbu Państwa.

 

Secured By miniOrange