Umowa chwilówki – co musi być w niej zawarte?

Pożyczki krótkoterminowe są bardzo popularnymi produktami finansowymi, z których ludzie korzystają coraz chętniej. Dzięki nim można podreperować swój budżet lub można dokonać ważnych zakupów jeszcze przed otrzymaniem własnej wypłaty, renty, itp. Bardzo istotnym dokumentem, na podstawie którego firmy udzielają pożyczek jest umowa chwilówki. Zawiera ona wiele istotnych informacji.

To właśnie umowy pożyczek krótkoterminowych określają warunki, na jakich pożyczane są pieniądze. Dodatkowo stanowi ona podstawę do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów. Na przykład egzekucji, w przypadku nieterminowych płatności.

Podstawowe informacje o pożyczce i stronach umowy

W każdej umowie pożyczkowej, w tym również w umowach zawieranych z firmami oferującymi chwilówki, powinny zostać zawarte informacje na temat pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Znajdą się więc tam dane z dowodu osobistego klienta oraz dane instytucji pozabankowej, takie jak:

  • jej pełna nazwa,
  • adres numer NIP,
  • KRS,
  • REGON.

Oprócz tego powinna zostać zawarta informacja na temat rodzaju pożyczki oraz czasu jej trwania.

Koszty i zasady dotyczące zwrotu pożyczki

Każda umowa chwilówki powinna zawierać informacje na temat kosztów, jakie poniesie klient w związku z udzieleniem pożyczki. Oznacza to, że dokładnie wyszczególnione zostaną:

  • odsetki,
  • prowizje,
  • ubezpieczenia,
  • opłaty przygotowawcze,
  • operacyjne, itp.

Innymi słowy, klient musi dokładnie wiedzieć ile będzie go kosztować taka chwilówka. Istotne jest też określenie zasad dotyczących zwrotu. W przypadku chwilówek mamy do czynienia z pożyczkami na kilkanaście-kilkadziesiąt dni, więc w umowach będzie widniała kwota całości zobowiązania wraz z ostatecznym terminem jej zapłaty. W zależności od firmy, umowa może obejmować również warunki przedłużenia terminu spłaty po wpłaceniu określonej kwoty. Więcej informacji o warunkach i zasadach spłaty chwilówki znajdziesz w tym artykule.

Inne zasady i informacje, które musi zawierać umowa chwilówki

Niektóre firmy pożyczkowe mogą wymagać poręczenia, zastawu, ubezpieczenia lub innych form zabezpieczenia chwilówki. Takie informacje i warunki muszą zostać zawarte w umowie. Oprócz informacji na temat przedłużenia, umowa powinna zawierać zasady wcześniejszej spłaty pożyczki – często może się to wiązać z odzyskaniem przez klienta kosztów w zamian za okres pożyczki, który nie został wykorzystany. Umowy takie muszą również zawierać informacje o konsekwencjach nieterminowej spłaty, zasadach odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia oraz o zgłaszaniu i rozpatrywaniu reklamacji.